Dato: 31. december 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Basnæs den 31 December 1856

Min kjære søsterlige Veninde!

Paa den sidste Dag i Aaret maa jeg bringe Dem min Tak for Deres kjærlige søsterlige Sind mod mig; De faaer denne Hilsen imorgen, idet et nyt Aar ruller op med alle sine Hemmeligheder; Gud glæde Deres Hjerte, styrke og velsigne Dem. - Hils Deres Søster, Svoger og Sønnerne; saa­ledes er jeg dog hos Dem Nytaarsdag. Vil Gud, tager jeg herfra Løverdag­middag,3237) men jeg er uvis om hvorledes Veien er, hvorledes Sneen ligger; Skade har jeg vel ikke havdt af Reisen herud, jeg har nydt det Gode at kunne holde mig inde hele otte Dage uden at være alene. Først i denne Formiddag har jeg forsøgt at komme uden for, hele otte Dage har jeg maatte nøies med at see fra Vinduerne ud over Stranden, dog den er altid smuk, gaaet lidt fra den ene Stue i den anden, drukket Salep, taget Draa­ber og reenskrevet paa Romanen. Comedien, Ballet, al den Lystighed kunde jeg ikke vise min gamle Ivrighed.

Da jeg veed at de hos Ørsteds med Deeltagelse tænke paa mig og slet ikke vide hvorledes jeg har det, saa lægger jeg indeni dette Brev et Par Ord til Frøken Mathilde, faaer hun ikke nok disse sendt »Nytaarsdag«?

Naar jeg kommer til Byen, seer jeg snarest til Dem! ­

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

E. S.

Nytaarsdag er hele Gaarden her i Besøg paa Espe,3238) jeg tør ikke vove mig med, De kan altsaa tænke Dem mig »paa Aarets første Dag«, »een­som, stirrende ud over Beltets graa Vande!« ­

Tekst fra: H.C. Andersens Hus