Dato: 18. december 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 18 December 1856. Torsdag Eftermiddag.

Min kjære søsterlige Veninde!

Tro ikke at jeg var hos Ørsteds igaar, ellers havde De faaet mit Besøg. nei, jeg var slet ikke ude; fra i Mandags til i Dag har jeg ligget paa Sophaen af en slem Forkjølelse, lidt af Hovedpine og Smerter i alle Lem­mer; i Dag er det betydeligt bedre, jeg har forsøgt at gaae ud, men føler mig meget mat der ved og har stærk Hoste, bliver jeg ikke aldeles vel til paa Søndag,3233) saa kommer jeg neppe paa Landet i denne Juul. - Jeg har ikke villet skrive Dem til at jeg var ynkeligere end jeg ellers klager mig, da jeg vidste, fra Collins, at De ogsaa var mindre vel, og jeg frygtede for at De mueligt kjørte da hen til mig. Nu kommer jeg til Dem, om Gud vil paa Løverdag! - Bestille noget har jeg aldeles ikke kunnet, først iaftes drev jeg Tiden hen med at reenskrive paa Romanen. Det er da ogsaa et høist ubehageligt vexlende Climat! - Hils Deres Søster, Svoger og de unge Søn­ner der i Huset.

Broderligst H. C. Andersen.

E. S.

Stor Lyst har jeg til iaften at tage i Theatret!3234) hvad siger De til en saadan Patient? Men tænk Dem om, jeg har været tre Dage paa mit Værelse.

Til Frøken Henriette Wulff.

[Udskrift ] Til Frøken Henriette Wulff

Adresse: Conferentsraad Kock Ny Kongensgade i Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus