Dato: 15. december 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Hr. Generalconsul Lorck!

Kjøbenhavn 15 Dec. 1856

Kjære Ven!

Inde hos Deres Svoger Hr Delbanco, hører jeg at han sender Skrivelse til Dem og at der er Plads for mig til at sende Dem en venlig Hilsen endnu i dette Aar, derfor faaer De dette. I "Folkecalenderen" for iaar komme af mig to Smaastykker, han lader disse følge med, maaskee brugbare for Europa, Hr Gilm lærer nok mine smaa danske Digtninger at tale den tydske Tunge og at give "Klokkedybet" saameget Klokkeklang, som jeg har søgt at lægge i Originalen. - Nu er min ny Roman færdig paa sidste Capitel nær; siig Hr Wiedemann at han i Begyndelsen af Januar vil faae Manuscript til første Deel; Bogen har Navnet "At være eller ikke være", altsaa "Sein oder Nichtsein", De forstaaer det er de schakspeareske Ord To be Or not to be; det er et Værk paa tre Dele, omtrent saa stort som "De to Baronesser".

Hils Deres kjære Frue, Datter og Svigerfader! - Fra Dem hører jeg nu aldrig, det er ret sørgeligt. Gid et nyt og deiligt Aar i 1857 oprulle for os Alle! Sundhed og godt Humeur!

Deres hjertelig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus