Dato: 26. november 1856
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 358. Fra Henriette Wulff.

Onsdag Aften 26/11 56.

Det ahnede mig nok hele denne sidste Uge, at De havde været uvel, kjære Andersen, saaledes har De jo forvendt mig med at see Dem; og hvor­længe er det ikke siden!

De kan troe det gjorde mig ondt ikke at være hjemme i Formiddag, da De var her; jeg var kjørt med Koch ud til Frederiksberg Have, hvor vi spadsere[de] i al Eensomhed i en skingrende Frost, dog bragte jeg nogle grønne friske Grene hjem med af en Busk, der endnu er grøn.

Saa De har været forkjølet - hvor det gjør mig ondt, kjære gode Ven, men Gudskelov De atter er rask. At De har været paa Comedie og seet »De Usynlige« - havde vi Sort paa Hvidt for i Aftes i »Fædrelandet«, der sagde os hvor tilfreds De har været med Udførelsen.3230) Foruden at jeg inderlig længes efter at see Dem, som jo er en gammel Historie, har jeg ogsaa en lille Sag jeg ønskede at tale med Dem om, engang ved Lejlighed, De kommer jo snart herop - ikke sandt?

Budet venter, derfor Godnat, jeg haaber De bærer denne Kulde som en rigtig Scandinav, De maa jo sagtens - som vores Første!

Jeg bær den ynkelig som en stakkels tropisk Væxt, der slet ikke har hjemme her.

Godnat, God bless You!

Deres Systerlige Henriette Wulff.

Alle hilse Dem her.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost