Dato: 2. november 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn den 2 November 1856.

Kjære Fru Grevinde!

Tak for de deilige Dage i Deres Naades hyggelige Hjem, jeg følte mig saa glad, saa vel der, thi jeg havde Fornemmelsen af at være velkommen, bring Hr Greven min Tak, og send om i Stuerne min Hilsen til hele den kjære Kreds lige fra Deres Fru Moder til den yngste Lille, Helten fra den 26. October; ja naar han voxer til skal han have en Vise af sin Gudfadder, jeg haaber at han i Tiden skal være Een af dem der lægge en god Klang ind i Navnet Christian. Den lille Historie om Klokkedybet jeg skrev paa Holsteinborg er alt hos Lieutenant Pedersen36 for at illustreres og kommer i Lose & Delbancos Folkecalender; endnu en ny Hi­storie, som jeg maa have indaandet i den friske Skov- og Strand-Luft nede ved Glænøstrand er ifærd med at springe frem paa Papiret37. Romanen fik vi da ikke læst ud, og jeg beklager at jeg slet ikke havde Hr Greven mellem mine Tilhørere, men naar den nu kommer ud og flyver til Holsteinborg haaber jeg læser han den selv. Nær kunde jeg paa Indreisen have mistet det hele og eneste Manuskript, jeg havde ikke villet lægge det i min Kuffert men i en lille Natsæk jeg altid beholder i Vognen hos mig; da jeg nu kom til Sorø Banegaard og gav Jernbanebetjenten mit Tøi at bære ind, lod han den lille Natsæk ligge, Vognen kjørte, Toget var ivente og jeg maatte have en Bonde op til Sorø for at finde Vognen og mueligviis Natsækken, jeg frygtede at den ved sin Enekjørsel der hen kunde være hoppet af, men den fandtes og Romanen staaer atter igjen i Væxthuus og skyder nye beskrevne Blade. –

Ved Ringsted i det Banetoget fra Kjøbenhavn gik forbi os, som holdt stille, fik jeg netop seet og tilraabt Hr Greven og Baron Brussels et Goddag-Lev vel! – Det var som et Glimt og saaledes flyve ogsaa de smukke Dage og Timer afsted, det er et Gode at Erindringen er en god Daguerreotypist og den giver os det Blivende. Nu lev vel! bliv sund og frisk, og ligesaa alle Kjære om Dem. I Torsdags, netop den Dag jeg var paa Reise til Kjøben­havn, hørtes gode Efterretninger fra Stampes paa Christinelund38, en lille Datter39 er der traadt op og hun og Moderen befinde sig vel. Ulrich-Adolph og Bodil en særdeles Hilsen.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Til Fru Grevinde M. Holstein

født Zahrtmann.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus