Dato: 21. oktober 1856
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Tirsdagaften [21-10-1856}

Holsteinborg

Bliv ikke ganske kjed af mig kjære Professor! fordi jeg endnu engang inden vi shake hands skriver til Dem, dels for at takke Dem for Deres glade Hilsen og dernæst for at sige Dem at hvis det ikke generer Dem / om vi saa istedetfor Løverdag til Middag tør haabe alt at see Dem Fredag Aften ved Theetid (omtrent kl: 7. Vi har nemlig lovet en stor lukked Vogn for Mamma - om hvem jeg ikke veed hvormange hun tvinger med, til Løverdag i Sorø og samme Dag en do: lukket Vogn til Korsør for at hente en Baron Brutselle (gift med min Mands Cousine) og hans Datter der Dagen før har foraldt deres Hjem i Lauenborg Saint Aubin skulde ogsaa hentes i Sorø og naar han saa kommer med Eftermiddagstoget fra Kjøbenhavn saa vilde jeg takke Dem/ hvis De vilde være saa venlig at følge samme med ham herned. Saasnart vores Vogn kommer til Sorø melder Kudsken sig hos Dem for at sige Klokkeslæt naar han afhenter Dem.

Tilgiv dette som Alt Andet der ikke er som det burde være hos Deres Hengivne Mimi Holstein.


[på tværs hen over sidste side:]

Min Husbond streifer endnu i Skovene i Holbeck Amt. Kjærlig Hilsen fra mine Rollinger.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus