Dato: 19. oktober 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19 October 1856

Kjære Fru Grevinde!

hjertelig Tak for Deres venlige Brev, jeg fik det imorges og til­lader mig nu strax at bestemme nøiagtig Tiden jeg gjerne vilde indtræffe. det bliver imidlertid ikke den 24de, men derimod Løverdagen den 25de.

Jeg har mældt Etatsraad Ingemann at jeg i Ugens Løb kommer og bliver en Dags Tid hos ham, saaledes, da jeg endnu er lidt forkjølet vil det falde allermeest bequemt; jeg behøver da ikke at tage i den tidlige Morgenstund fra Kjøbenhavn, men derimod først med Middagstoget, / jeg indtræffer saa hen imod Klokken fire i Sorø, overnatter hos Ingemanns og tillader mig altsaa at bede Deres Naade og Hr. Greven om Vognen maa hente mig hos Ingemanns Løverdagmorgen den 25 October,f Ex imellem Klokken 9 og 10 om Morgenen saaledes at jeg kan være paa det kjære Hol­steinborg ved Middags Spisetid.

Jeg glæder mig særdeles til at see Dem Allesammen og jeg kommer ret med festligt fornøiet Sind til Festen. Bring Hr Gre­ven, Børnene og hver af Deres Kjære De har om Dem min inderli­ge Hilsen!

Altsaa paa Løverdag, om Gud vil, er jeg i Deres lykkelige Hjem!

med taknemlig Hengivenhed

H.C.Andersen.

Deres Naade

Fru Grevinde Holstein født Zahrtmann

Tekst fra: H.C. Andersens Hus