Dato: 18. september 1856
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 356. Fra Henriette Wulff.

Torsdag Morgen [18/9 1856?]

Min kjære Andersen.

Vi ere ret længselsfulde efter at vide, hvorledes det er med Dem i Dag3227) give Gud det dog var bedre, og at De har haft en god Nat! De saae ret saa lidende ud i Gaar, at jeg næsten ikke har tænkt paa Andet siden.

I Dag er nu Vejret ret i sit værste Lune, tag Dem derfor vel i Agt for at gaae ud, og plej Dem i Rolighed - Hvem der dog kunde gjøre Noget for Dem!

Saae De det smukke Meteor i Aftes? En ildrød Kugle der foer fra Syd mod Nord - og forsvandt i den graa Himmel - Kl var 7.

I Gaar for et Aar gyngede jeg paa Oceanet med min elskede Chr:, der ere jo Dage der gjenkalde meer end ellers kjære Errindringer. ­

Der kommer Ida og vil have mig lidt ud at kjøre, for at benytte et lille Soelglimt.

Farvel, kjære Ven lad mig omstændelig vide hvordan det er med Dem!

Deres Syster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost