Dato: 12. september 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 12 Sept 1856.

Min kjære søsterlige Veninde!

I den Tanke at det er Dem, Deres Søster og Svoger Eet om jeg kommer i Dag eller imorgen og læser Begyndelsen af Romanen, skriver jeg dette Par Ord i det jeg er i stor Forlegenhed med et anmældt Besøg i Dag, netop mellem tolv og eet. ­

Sagen er, Grimur Thomsen har lovet en Engelænder, Slægtning af Palmerston3222) og nær i Familie med Digteren Scheridan3223) at føre os sam­men, det skete ikke igaar, som Bestemmelsen var og nu faaer jeg et Par Ord om, endelig at være hjemme i Dag mellem tolv og eet; dette sætter mig i stor Forlegenhed og jeg er mindre glad ved Besøget end jeg ellers vilde have været, thi det kommer i Strid med min Oplæsning, som jeg har glædet mig til, men Engelænderen bliver her meget kort, jeg veed heller ikke om Afbud fra mig til Grimur Thomsen kommer betids nok til at faae Besøget udsat og tager derfor, tillidsfuld til Deres søsterlige Sind, og det Venskab Deres Søster og Svoger har for mig, den Beslutning at skrive til Dem og spørge maa jeg møde hos Dem imorgen Formiddag (Løverdag) Klokken elleve istedet for i Dag; jeg kunde jo ogsaa nok komme i Dag efter Klokken eet, men den vilde dog vistnok blive to før Læsningen3224) be­gyndte og da jeg saa senere skal til Cultusminister[en]3225) frygter jeg for at føle mig for anstrengt. Jeg er meget kjed over denne hele Forandring, og bliver ganske fortvivlet, dersom De ikke alle tre hjemme gaae venligt ind paa at jeg har valgt det rigtigste.

Deres trohengivne H. C. Andersen.

i hast!

Til Frøken Henriette Wulff.

[Udskrift ]

Frøken Henriette Wulff

Adresse: Conferentsraad Kock

Ny Vestergade3226) i Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus