Dato: 4. september 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Sorø den 4 Sept 1856

Kjære Fru Scavenius!

Først imorgen kommer jeg ind til Kjøbenhavn, Ingemanns ere saa venlige ikke at ville slippe mig allerede i Dag; det er mit imidlertid en Trang at skrive Dem til et Par Ord og sige hvor levende og inderligt De og Hjemmet Basnæs er i min Tanke! tak for Deres venlige Deeltagelse og Godhed, jeg følte mig saa hjemlig, saa glad, saa oplagt til at skrive, i deres gjestfrie Huus; der var saa godt, De, Børnene, den hele Omgivelse vilde mgi saa vel! tak, inderlig Tak! - Ved ankomsten her til Sorø havde jeg en stor Angest, den kom ved et Brev, som jeg her modtog og deri stod at den gamle Collin i Søndags var blevet meget syg, imidlertid var det Dagen efter igjen betydeligt bedre og efter Lægernes Sitgende var her slet ingen Fare! Jeg skrev øieblikkelig ind og vilde nu have reist i Dag, men imorges fik jeg igjen en Skrivelse der sagde mig at han var oppe og følte sig vel; altsaa kommer jeg først imorgen Eftermiddag til Byen. Ingemann blev glad ved deres venlige Hilsen og beder mig sende Dem sin Tak; af min Roman hørte han igaar hele første Deel og var meget glad over den; han foreslog mig at give den Navnet: "Præstens Pleiesøn" og jeg er nær ved at antage samme. Hils Luzia og Otto kjærligt og hjerteligt fra mig. ligesaa den fortræffelige Førken Lützau og, ikke at glemme, Frøken Auffm'Ort - ja hvorledes skrives Navnet? - Veiret er igaar og i Dag straalende med Solskin, men koldt, saa jeg ganske er i Vintertøi. - Naar jeg har været en Ugestid i Kjøbenhavn, tillader De at jeg sender et længere Brev, dette er kun Tak og Hilsen. Gud glæde og bevare Dem og deres kjære. Deres taknemligt hengivne [Underskriften er bortklippet] Til Deres Naade Fru Scavenius født Moltke!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus