Dato: 16. juli 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr Thyberg/Tybjerg
Sprog: dansk.

Til Hr Chr: Thyberg

Maxen dem 16 Juli 1856.

Kjære Ven!

tak for Deres Brev og de vedlagte Skrivelser fra Jonas og hans Mama, begge sendes her tilbage. Altsaa, Jonas kommer ikke! - De to danske Damer De skrive om, Fru Kretschmer og Datter ere vist nok ingen andre end Dandserinden Madam Kretscmer og Datter, De husker hende vist fra Søvngjængersken i gamle Dage; spørg hende om hun skriver sit Navn saaledes som Balletdandserinden, saa siger hun nok at hun er, eller ikke er, den samme. - Iaftes fik jeg et langt velsignet Brev fra Dickens, han er i Frankerige i Bologne og arbeider der i Ro paa sin Roman."little Dorrit", til hvis Fuldendelse han endnu behøver ti / Maander; han beder mig endelig snart at komme til London og da at boe hos ham, i hans Huus. ­

Fra Fru Drewsen fik jeg i Dag Brev deri staaer: "Jette Collin sagde for et Par Dage siden at Christian havde indviteret Louise og Jonas til sig, og da jeg spurgte om de tog derover, saa sagde hun: nei det er der ikke Tale om, de have reist nok, og det er urime­ligt dyrt! saa jeg troer De kan være ganske vis paa at ingen af dem kommer!" -

Det regner bestandigt hjemme og er koldt skriver man. - Car­stensens Alhambra mener man gaar i Lyset, de mange Afskjedigelser ved Theatret, der var Tale om, finde ikke sted. Fru Heiberg har forlangt et halvt Aars Frihed, hun og Heiberg reise til Udlandet. Theodor har opfundet saa mange Spil at han af Familien kaldes den anden Carstensen. Vil De ikke nok lade indlagte Brev til Faderen Collin besørge og Betale. 4 Ggroschen følger med. Nu bliv mig rigtig rask og ved godt Humeur! hils Hans! ­

Deres hengivne

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus