Dato: 9. juli 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

I øverste venstre hjørne et relieftryk med laurbærkrans omkring ordet BATH (formentlig hotel).

Maxen ved Dresden den 9 Juli 1856.

Kjære velsignede fru Kock!

Saa underlig dybt bedrøvet skriver jeg Dem til! dette Øieblik, i denne Morgenstund kom Deres Brev, jeg har læst det og atter læst det, som en Syg kan læse Sligt, thi nu snart fjorten Dage har jeg været i Feber, men kun forkjølelses Feber! jeg havde frygtet, jeg havde tydeligt tænkt mig det Muelige, Søster-Jette seer jeg nu aldrig mere her paa denne Jord, men Broderen, Christian nei, det foresvævede mig ikke! - han har givet sig hen for sin Søster, hende han levede for, offrede med kjærlig lykkelig Sjæl Alt, hvad end ogsaa Folk sagde! hvor mageløs god var han, saa opoffrende som Ingen. Den Godes Løn maa være hans! den Bevidsthed som Døden kunde opfylde ham med maa have været Salighed! - jeg seer op til ham i hans uopnaaelige Opoffrelse! [/] Ham altsaa see vi aldrig her mere! I den ny Verden, langt fra os er hans Legeme jordet! - og nu Søster-Jette! hvilken Smerte, hvilken Prøvelse, hun, alene, og nedkuet i Sind og Sjæl, alene hiin Side Havet - var hun dog her-! og er De i Danmark naar hun kommer - De er jo i Norge, der havde jeg troet De var, derfor har jeg ikke sendt Brev, jeg følte mig syg, havde ikke Sind for at skrive og beregnede ogsaa at gik mine Breve fra Danmark op til Norge, vilde de derfra ikke møde Deres Søster andensteds end i Danmark selv i det hun kom tilbage. - Lad mig straks vide naar hun kommer, lad mig erfare hvilken Dag det var han forlod os, naar Søen gav ham Indvielsen til sin Død! Deres Broder Peter er ogsaa døbt bedrøvet, hils ham fra mig! hils dem Alle, saa kjærligt, saa inderligt. Gud holde sin Haand over Deres Mand, styrke og give ham mer Sundhed. - jeg kan i Dag ikke skrive [/] mere, selv er jeg [overstr: ogsaa] lidende [overstreget ord] paa Lagenet, det er Koldt, som om Efteraaret, jeg er træt og bedrøvet! Gud velsigne Dem og bliv mig altid venlig og god!

Deres broderligt sindede

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus