Dato: 15. juni 1856
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

300. Fra Jonas Collin. 15. Juni. 1856

Kiære Andersen

Medfølgende, det Eneste der er kommet til Dem siden Deres Afreise, seer ud, som om det var fra Hofmansgave. Hartman er, som De veed, i Sverige og faaer altsaa for det første ei Deres Brev. Efter lang Venten fik Ingeborg i Dag et 14 Dage gammelt Brev fra Adolph i Palermo. De Reisende befandt sig vel.

Tak for Deres Brev. Indholdet er meddeelt Vedkommende.

Her er mange Theater-Nyheder, som Deres andre Correspondenter nok meddele Dem. Det Nyeste fra Familien.er at Pauline Drewsen, Valde­mars Kone, har faaet en Datter, sund og velskabt til Forældrenes store Glæde. Vilh. Meyer maatte i Dag, paa sin Faders Begiering, reise hiem i Anledning af at den ældste Datter er blevet meget syg.

Lev vel faderligst

C.

Af Hilsener har jeg et heelt Læs. (1856. Søndag).

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost