Dato: 27. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

283. Til E. Collin.

Sorø den 27 Mai 1856.

Kjære fortræffelige Ven!

Det var kjærligt af Dem at De skrev mig til! jeg blev glad overrasket iaftes i det jeg kom her at see Brev fra Dem, jeg kan ikke nægte

at det første jeg fornam ved at see Udskriften fra Dem, saa lidt ventede jeg Brev, var en lille Angest, hvad mon det er om? Der er dog intet Sørgeligt deri! Gud være lovet De og alle vore Kjære har det vel og i denne Morgen fik jeg et lille Epistel til fra Deres Fader, der synes tilfreds ved at jeg ikke er taget til Nysøe. Paa Søndag venter jeg at komme til Kjøbenhavn, jeg bliver der nogle Dage, De skriver at jeg neppe træffer Dem og i den Anledning vil jeg helst bede Dem om De hos Deres Kone vil lægge ud til mig 300 Rdlr til min Reise i Udlandet, saa er det i Orden.–

I Dag sendte mig Deres Fader et rart Brev fra Storhertugen i Weimar, jeg havde ikke et heelt Aar skrevet ham til før forleden paa Basnæs og nu fik jeg strax Brev igjen, saa hjerteligt og godt; han er sandelig et trofast Hjerte; han bad mig meget om at komme og overvære hans Fødselsdag den 25 Juni, det vil jeg nu tænke paa.–

De kan tro at der var meget velsignet paa Holsteinborg; den unge Grevinde er sød og nydelig, hun og Børnene vare saa hjertelige mod mig og den gamle Grevinde og jeg kom just ganske fortræffeligt ud af det, jeg

maatte endelig love hende i Kjøbenhavn at besøge hende imellem.–Hun havde ogsaa flere Interesser end blot det religiøse Element, hendes Kjærlighed til Naturen var saa smuk og naturlig og her især mødtes vi nu ganske og aldeles; vi talte ogsaa en Deel om Religion, om Poesi og om Livet, hun er aldeles ikke kun i een Retning som Folk havde sagt mig. Det var mig virkelig ikke mueligt efter at komme fra Basnæs og Holsteinborg, fra saa megen Inderlighed og Ro, at besøge Nysø, der367 er hyggeligere her i Sorø. –Iaftes kjørte med mig her til Dr Saxtorff368 der om Morgenen var taget fra Kjøbenhavn, havde gjort Sygebesøg paa Holsteinborg og var i Aftes igen i Kjøbenhavn, af ham hørte jeg først det sørgelige Dødsfald med den unge Moltke.–

Hils kjærligt Deres Kone! hun fik dog mit sidst[e] hurtigt afjagne Brev? Louise og Jonas mit hjerteligste God Dag! Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost