Dato: 12. maj 1856
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Brev fra Jonna Stampe til H. C. Andersen 2den Pintsedag 1856.

Tak, kjæreste Andersen! for Laan af Faders fornøielige Brev, ja De har Ret det er velfortjent som han nyder denne Reise, og hvor varmt og friskt opfatter han ikke Naturens Skjønheder og Kunstens Mesterværker! Han vil for hele sit Liv have Gavn og Glæde deraf! Tak ogsaa for Deres eget rare, trofaste Brev! Jeg fik det først igaar og før nu om en Time gaaer ikke Posten, saa jeg er ikke Skyld i at det ikke gaaer saa raskt, men derimod den utaalelige forandrede Postgang. Efter hvad jeg kan forstaae af Deres Brev kommer De ikke til Nysøe, jeg vil da tænke saameget desto kjærligere paa den fjerne Ven, som jeg maaskee først efter Sommerens Løb faaer at see. Gid De maa have det godt, Gud være med Dem! Jeg fik forleden de "Samlede Skrifter" med den nye Indskrift, som jeg takker Dem saameget for! Her er mange kjærlige Hilsner til Dem, fra Børnene, fra Viggo (som spørger om De kan magte Materialismen) fra Henrik, og fleest og varmest fra mig! Maaskee De nok af og til i Sommerens Løb mindes mig med Brev, de vil blive glædeligt og kjærligt modtagne, og jeg skal besvare dem med al den uskrømtede Hengivenhed jeg har for Dem!

Deres hengivne Jonna Stampe.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus