Dato: 8. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

til

Etatsraad A. Drewsen.

Basnæs ved Skjælskjør

den 8 Mai 1856

Kjære Ven!

Dette røde Brev haaber jeg naaer til Dem i Neapel hvor De vandrer i varmt Solskin ved det deilige blaae hav; jeg sidder ogsaa ved havet, i det jeg skriver dette, seer ud over Store Belt, der ligger grønt og tungt Himlen er skyet og runt om seer det koldt og vinterligt ud; jeg tog herud forrige Uge og da var det et Sneeveir, som ved Juletide, Sneen laae fodhøit; det er ikke rimeligt at Skoven her blive grøn i Pinsen. - Tænk der paa medens De ret aander den varme, den deilige Sommer! igaar fik jeg Brev fra Jonna, hun var saa lykkelig ved deres Barn og velsignede ret at De nød Alt saa godt! Ja nu har De seet og levet i Rom, ikke sandt det er en herlig By, den og London er for mig de to Verdensbyer, de to Modsætninger i hvilke alle andre Byer gaae op! De har nu være i Mola di gaeta og gaaet under Orangetræerne, ikke sandt det er herligt! Nyd nu ret Neapel og især dens deilige Orenage,foragt ikke mine Notiser om der kommer andre nye Reisende og fortælle det anderledes, hør den og vælg det bedste. Jeg haaber at De boer paa St. Luzia og at De i Musæet ikke glemmer især at see Bronzerne, de ere mageløse. /

Besøg, om Dekan Øen Ischia, men fremfor alt tage endelig og ikke for kort, til Capri. Dersom Veiret tillader det reiser De jo til Sicilien, drag endelig Tiden ud, thi som sagt jo senere De kommer til Schweitz, des mere sikker er De paa godt Veir, for i Juli bør De ikke komme der. Lad mig i et Brev til Hjemmet vide naar De reiser tilbage og paa hvilken Dag De indtræffer i Mailand, da vil jeg saa deiligt, i det mindste i Tankerne, kunde være med og det har jeg saa troligt, saa broderligt, ikke en Dag er gaet uden at De og Hr Wanshcer har været mig i Tanke og jeg har ret glædet mig over hvad De saa. Jeg haaber at Vesuv feirer Deres Ankomst med en Eruption at De ogsaa kan faae den at see! glem ikke Udsigten fra Camaldoli; gaae endelig gjennem Posilipegrotten og hvor de møder Landsmænd eller Venner af min Musa, bring der min hjerteligste Hlsen. Gud være med Dem. Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus