Dato: 7. maj 1856
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

278. Fra E. Collin.

Kjære Andersen. Hermed Oversættelsen. Om jeg mellem den 20de og 30te er i Kjøbenhavn, veed jeg ikke nu, men der er heller intet, der er ligegyldigere med Hensyn til Spørgsmaalet om at De kan faae 300 R., naar De kommer her til. Sparekassen er aaben hver Dag, og De kan altsaa hver Dag hæve, naar De tager Deres Sparekassebog, som ligger i min Penge?skuffe, hvortil Jette da har Nøglen. Der staaer bagest i den H. C. A.– Forresten vil der vel altid ligge saamange Contanter disponible hos Familien eller hos Jette og jeg kommer jo ialfald hjem et Par Dage efter; men der maa da ligge en simpel Fuldmagt fra Dem om at kunne hæve og qvittere i Sparekassen. voila tout!

Jeg har solgt Strandmosegaard.

Vi have det i det Hele ret vel. Moer Dem godt og bliv borte fra Steder, hvor De ærgrer Dem; Bygkornet gaaer nok væk, inden De kommer til Dresden; ellers kan De plante det i Fru Serres Have, hvor det vil voxe op med en passende Inscription. Hialmar er reist, han var paa Eideren da dette blev qvaset af Jylland, hvilket De maaskee fra Deres Vindue har kunnet see ude paa Beltet.

Nu siges der vist, at Heiberg gaaer af. Han skal tillige være Censor, og bliver vel ogsaa ansat ved Balletten (som Instructeur ved Borddandsen).

7/5 56

Deres

E. C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost