Dato: 26. april 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 26 April 1856

Kjære Fru Scavenius Veiret vedbliver at være saa smukt; inde i min Stue hvor Solen skinner hele den lange Dag, er det ganske Sommer, saa at jeg nu virkeligt lider af "Udvee!" Lyst til at reise. Jeg har i den sidste Tid følt mig en Deel nerveus og vil saaledes ogsaa legemligt have godt aaf at komme lidt ud paa Landet i Ro og Hyggelighed, være paa Sted hvor jeg føler man er mig venlig og god. Jeg længes derfor meget efter at naae Basnæs, der iaar er Indledningen til mit forhaabentlige glade Sommerliv, jeg bliver altsaa ved den engang tagne Bestemmelse, at gaae med første Banetog fra Kjøbenhavn paa Onsdag den 30 April, da indtræffer jeg jo henimod Klokken 10 samme Formiddag i Slagelse. Deres Naade var saa venlig at sige mig, at jeg ved Stationen der skulde finde en Vogn fra Basnæs, og altsaa, om Gud vil, er jeg saa lykkelig paa Onsdag-Middag at være i deres velsignede Hjem, hos Dem og deres Børn. - Jeg glæder mig ogsaa til i Formiddags-timerne der at faae de første Capitler skrevne af min nye Roman, saa at jeg før Afreisen kan læse dem for Noget af samme! Nu lev hjerteligt vel! og tak for al den Deeltagelse og Godhed De viser Deres Dem inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus