Dato: 11. april 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Juliane Margrethe Næboe, f. Gliese
Sprog: dansk.

Velædle Fru Næboe

Hjørnet af Kompagnistræde og Hyskenstræde i Kjøbenhavn

Kjøbenhavn den 11 April 1856

Kjære Fru Næboe!

De vil, med Deres venlige Sindelag for mig, tilgive at jeg saa seent sender min Beklagelse over at jeg, desværre ikke imorgen kan have den Glæde at være sammen med Dem og Deres Børn; jeg har maatte tage mod en Indbydelse alt for et Par Dage siden, og nu først kommer dette mig i Tanke! Snart hilser jeg paa Dem! - Min Afreise fra Byen bliver først den sidste i denne Maaned!

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

E.S. De bedste Hilsener til begge Deres Døttre.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus