Dato: 30. maj 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

München den 30 Mai 1831 [c: 1834].

Med en Landsmand632 sender jeg Dem denne lille Brevdue, der bringer Dem min inderlige, trofaste Hilsen! at anbefale Manden, behøves ikke, han er Dansk og naar han har talt med Dem en halv Time finder De: et godmodigt, fleersidigt Menneske, der ogsaa skal være meget lærd, som de har sagt mig hjemme, men som jeg ikke giver mig af med at bedømme. Han vil fortælle Dem om mit Münchens Liv, der igrunden var kjedeligt, at komme her, fra Italien, er at dumpe fra Poesie til Prosa. Manden, ja jeg maa vel sige hvad han hedder? Det er Dr: Levy. Han reiser ogsaa paa Fondet,633 det velsignede Fond, som oplader sin milde Haand, men ikke mætter med Velsignelse,634 dog det gjør hvad det kan, og jeg er taknemlig, skjøndt jeg alt skal hjem i August eller September. Tænk Dem ellers, imorgen Klokken 6 skal jeg reise, nu er det Aften Klokken 10 og Indpakningen er kun halv gjort og dog skriver jeg. Dette er da det korteste Brev De endnu har faaet fra mig, men før det indtræffer, haaber jeg at et mere fyldigt fra Wien, er flyvet Dem imøde. Hils den kjære Broder, Alle hos Voigts, Mathiesen etc. etc. af mine neapolitanske Venner! Levy kan fortælle Dem om mit Sværmerie for Italien, det gode Menneske har maattet døie meget af mig i den Henseende; men hvor kan man ogsaa sværme for Humleranker naar man har seet Viinløv? Sværme for en stor Flade med guulgrønne Træer, naar man har seet Bjergene svømme i Farver og Orangerne dryppe Nat og Blomsterduft. Hils den friske Luft, det oliefede ultramarin Hav, Guderne og - ? jeg bliver gal naar jeg tænker paa al den Herlighed jeg nu kun seer i Tankerne! - Lev vel! lev vel med broderligt Sindelag Andersen i en gyselig, forfærdelig, næsten overmenneskelig Gallop!

[ Udskrift]

Til Frøken Henriette Wulff

ved Badet paa Øen Ischia

eller ogsaa i Neapel.

ved Godhed.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus