Dato: 5. april 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5 April 1856

Til Hr Etatsraad Drevsen.

Kjære Ven!

Nu er De i Venedig! De er midt i Adrias gyngende Lothusplante, for ikke at sige Skroget af Dogeskibet! nu først ruller Italien op, Landet for min Længsel og Kjærlighed! De har gjennemflyvet Tydskland, seet Dresdens Madonnaer, Prags jødegade og brust gjennem Simringens Tuneler; min Tanke har saa levende hver Dag været med Dem og den kjære Hr Wanscher, jeg har lidt af Udvee, og lider endnu! havde De dog, selv i een af de sidste Dage sagt til mig: »Andersen kan De saa reise med!« men De sagde det ikke, De havde ikke rigtigt Lyst til mit Reiseselskab, det bedrøvede mig, men desuagtet, med en Inderlighed, en Deeltagelse, der neppe i den Retning findes hos hele Familien har jeg fulgt Dem og følger Dem, tænker mig usynlig at være med ved al den ny Deilighed der ruller op for Dem. - Det var et mageløst deiligt Veir De fik til Stettin, næste Morgen, min Fødselsdag, var jeg alt i Dagningen oppe for at see hvor­ledes det stod med Vind og Luftning og da det var saa uendeligt stille og Solen stod op saa smukt, følte jeg en Reise-Længsel saa at jeg brast i Graad; snart kom imidlertid den ene Bouquet efter den anden, Madam Rosenkilde bragte selv een meget smuk, nu fulgte en Masse Urtepotter, med Blomster, men Pragten i det hele var 5 store Rosentræer der sendtes mig anonymt, der er Mosroser, gule Roser, Theeroser, de sjældneste Slags. Klokken lidt over to om Eftermiddagen fik jeg, per Telegraph, fra Serres i Dresden en Lykønskning, den var afgaaet fra Dresden Klokken 10 altsaa omtrent 4 Timer underveis; Middagen tilbragte jeg hos Ørsteds.- Et smukt blomstrende Træ fik jeg fra Wanschers hvor jeg opad Dagen siden var at gratulere den unge Frøken som ogsaa havde Fødselsdag. Alt der, ligesom i Amaliegaden er Gud skee Lov ved det Bedste. - Fra Ingemann har jeg faaet Brev han har netop fuldendt en ny Bog, et Eventyrdigt: Guldæblet, i 12 Sange. Mit næste Brev til Italien kommer til Hr Wan­scher; Dem og ham mine bedste Ønsker! - fra Venedig til Rom bliver maaskee den vanskeligste Deel af Reisen, men siden er De som hjemme. Gud glæde og bevare Dem. Deres trofaste Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus