Dato: 3. april 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

276. Til E. Collin.

Kjøbenhavn den 3 April 1856.

Kjære Ven!

Dersom De kan, da veed jeg De vil, snarest give mig indlagt i tydsk Kjole, at jeg kan bringe Fru Serre min Tak for den Opmærksomhed hun har viist mig igaar ved gjennem Telegraph at lykønske mig paa min Fødselsdag! Deres meget taknemlige Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost