Dato: 6. november 1855
Fra: Christine Stampe, Jeanina Stampe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nysøe d 6te Nov 1855

Deres Ligner [linier], gode Andersen, haver jeg modtaget i dette Øieblik, og vil nu blodt lade Dem vide at saa snart, De bestemmer mig med et par Ord: hvad Dag de vil komme hertil, saa skal min lille engelske Calesche Vogn, møde Dem i Rønnede; Endvidere vil jeg blodt sige Dem, at nu savne vi imellem Soelskind, og der er saa smukt / grønt i haven, og Skoven, at De som holder af at spadsere, vist kan med Caleschen endnu faae adskillige gode Turer idet mindste, især hvor Jeanine, endnu hver Dag et par Timer; - men saa maa jeg endnu bemærke at vi ere Alene (Dog varer det ikke længe, saa kommer Kammerherre Castenskiolds) for om De skulde kiede Dem, vi boer i en Munter Egn, og kan nok see Folk; og naar jeg skal føle mig væl mod Dem, saa maa jeg værre hvis paa, at De ikke anseer / Dem for en Giæst her 7 Dage som De siger i Deres Brev men indrætter Dem paa en 3 Ugerstid, idet mindste og tager ordentlig Arbeide med Dem, saa at De ikke kommer til at kiede Dem; saa skal De nok holde det ud, og kan vi faae Ingemanns til at komme herud til Dem, skal vi nok giøre os umage eller om der skulde være andre De synes om at see - saa sig det. Nu bestemmer De Dem og giør som De selv vil og kommer naar De kan;

Deres forbintlige

Chr Stampe

Jeanina hilser Dem saa mange gange. Hun tillader sig ogsaa at synes rigtig godt om Deres Bog./

[Udskrift:]

Hr Professor H. C. Andersen

Nyhavn Byens Side

Kiøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (5554-57)