Dato: 4. september 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Weimar 4 September 1855

Kjære Ven!

Fra München skrev jeg Dem til, De vil have faaet mit Brev; siden har jeg været en kort Tid i Wildbad hvor jeg traf sammen med Eduard Collin og Kone, ligesom ogsaa med Hertugen af Weimar. Derfra gik jeg til Schweitz hvor jeg havde det deiligste Sommerveir; paa Rigi var det saa usædvanligt klart og smukt at det ganske hørte til Sjældenhederne; hvad der imidlertid noget forstyrrede mig hele Reisen her var den ideligen Talen om Cholera og "Ruhr"; jeg opgav allerede i München at besøge Italien denne Yinter og hele den slette Sundheds Tilstand rundt om vakte siden ingen Lyst til Forandring, jeg er saaledes vendt tilbage, kom igaar her til Weimar hvor jeg bliver en UgesTid. Jeg vilde i denne saa gjerne høre fra Dem og vide lidt om hvad jeg sidst skrev Dem til, dernæst om de to Exemplarer af den tydske: Kongen drømmer er kommet til München. Een til Theaterintendant von Dingelstedt og een til "Hr Otto Lehfeld, Mitglied des Konigl. Hof und National Theaters zu München". Er dette ikke skeet, da vær saa venlig at faae' det arangeret. To Breve sagde De mig, De havde til mig, det ene troer jeg var fra Breslau, vil De sende mig disse her til Weimar. - Siig mig hvor Hr Delbanco er, jeg skrev ham tidligere til, men fik aldrig Svar. N aar komme de illustrerede Historier. Hvad tænker De paa med "mit Livs Eventyr". Glæd mig endelig snart med nogle Ord; jeg veed ikke om jeg gaaer lige fra Veimar til Kjøbenhavn, eller endnu engang flyver til Dresden? Siig mig om Sundheds Tilstanden der, ligesom ogsaa hvorledes den er i Leipzig; der stod i en Avis at i Dresden havde været Cholera-Tilfælde, er det sandt.

Hils Deres Kone og Svigerfader, og bevar venlig i Erindring

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus