Du har søgt på: +"1855-08"*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 24. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Thorald Læssøe
Sprog: dansk.

An Herrn Thorald Læssøe aus Kopenhagen

in Brunnen

Zürich 24 August 1855

Kjære Ven!

Tak for al Deres Hjertelighed og Deeltagelse den korte Tid vi vare sammen i Brunnen, Edgar Colin sender Dem ligesaa sin Tak, det var os et velsignet Møde! her sender jeg nu Deres Værts Søster den samlede Udgave af mine Eventyr, jeg har vel en mindre Samling, som jeg tænkte paa da jeg lovede hende een af mine Bøger, men det er dog bedst hun faaer noget heelt, vil De mundtligt bringe min Hilsen til begge Søstre og Broderen og skulde De selv vilde unde mig et lille Brev Frankfurt a/m poste restante og deri hører jeg hvorledes De selv har det hvad Indtryk Bogen har gjort, lad dem læse den grimme Ælling, den lille Pige med Svovlstikkerne, Grantræet & . Vi forlod Veggis om Morgenen, var Klokken 10½ paa Logi, fik et godt Værelse, mageløst deiligt Veir og blev der et Døgn, igaar gik vi ned til Emmensee, tænk jeg gik! i Dag er jeg rigtig nok stram i Benene; her i Zürich fandt jeg et Brev fra Deres Moder, hun opgiver mig deri Deres Adresse i Zürich. - Lev frisk, glad og lykkelig! og regn mig smukt mellem Vennerne!

Deres hengivne

H. C. Andersen

Venstre margin: Jeg har her gjort Komponisten Wagners Bekjendtskab.

Tekst fra: Solveig Brunholm