Du har søgt på: +"1855-08"*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 14. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

272. Til E. Collin.

Carlsruhe 14 August 1855.­

Kjære Ven!

i dette Øieblik kom vi her til og blive her i Nat, for imorgen over Freiburg at naae Schaffhausen, jeg skriver strax fordi jeg paa min Regning i Hotellet i Wildbad ikke seer anført Vask, jeg troede at det stod der, men det er ikke Tilfældet, og altsaa er jeg i Gjæld til Vaskerkonen, der ikke igaar har mældt sig; det Hele er Een Gülden og toogtyve Kräutz363, vil De ikke klare det, Pigen paa vor Gang, tog mod Vasken og maa altsaa vide om Konen har faaet Betaling eller ei; hjemme skal jeg igjen afgjøre det med Dem, det Hele er vel en Baggatel, men mig ubehageligt og jeg synes Ogsaa at Vedkommende skulde, som i andre Hoteller, have sat det paa Regnin­gen eller husket mig derpaa!–I det jeg imorges steeg i Vognen kom det mig i Tanke, da kunde jeg ikke i hast finde Regningen og bad derfor Jo­nas om at høre sig for, men nu er jeg, som sagt vis paa at jeg skylder endnu forvask een Gülden og nogle x, som jeg endelig beder Dem faae klaret.–

Deres Kone vil jeg haabe er betydeligt bedre naar De modtager dette Brev og jeg stoler aldeles paa at jeg i Zürich faaer Brev fra Dem (poste restante), og erfarer hvorledes det gaaer, og hvilken Bestemmelse De tager med Hjemreisen. Jeg vilde gjerne have Hr Thoma's Kort, thi derpaa staaer et godt Billed af Belle Vue, Edgar fik eet, men ikke jeg, skaf mig eet og tag det hjem med. Min lille Billet til Deres Fader, den jeg sidst gav Dem, husker De nok at lægge i den første Brev-Sendelse hjem. Tak for de Dage og Timer vi nøde sammen, var Deres Kone ikke blevet syg havde det været saa smukke og prægtige! hils hende inderligt fra mig og ligesaa Louise og Jonas, Edgar sender sin Hilsen! Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost