Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 10. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Augusta Collin
Sprog: dansk.

Stuttgart 10 August 1855

Kjære Fru Collin!

Igaar kom vi her til, boe godt, spise fortæffeligt og leve i stor Enighed; jeg troer Edgar morer sig særdeles og det ermig en uendelig Glæde! I Ulm blev i et Døgn saa den prægtige Kirke spadserede ved Donau og kjørte saa igaar paa henved tre Timer her til Stuttgart, her laae Brev fra Jette Collin at de glædede sig Alle til min Ankomst, hun vidste naturligvis ikke om Edgars Besøg og det var morsomt for os om hun endnu var uvidende derom , men det er hun vel neppe; hendes Brev var over 8 Dage gammelt; paa samme Tid kom Brev fra Storhertugen af Weimar, at jeg endelig fra Stuttgart maatte gjøre en Udflugt til Wildbad hvor han var; det træffer sig jo ganske herligt, jeg træffer da Eduards og Weimars! To Dage have vi bestemte at blive der, nu see vi om hvorledes det smager os! Reisen fra Ulm til Stuttgart frapperede Edgar, det er ogsaa en riig deilig Natur, hele 14 Mile bestandig som en Kjøkkenhave, Bønner, Græskar, Kartofler og paa alle Sider mægtige Viinbjerge og alle Marker med Mais og Frugttræer! Her bugnede med Æbler, Pærer og Blommer en Mængde Ruiner laae paa Høiden og saa gjorte vi Farten i een af de store amerikanske Vogne med 36 Vinduer og 72 Personer i hver Vogn, det er en komplet lang Hus! Slottet og Schillers Natur er endnu det eneste her i Stuttgart der har gjort Indtryk paa os nu komme jo lige fra München / om denne Stad har Edgar alt skrevet, jeg vil altsaa holde mig derfra. I Basel er Cholera, der komme vi altsaa ikke, Bern er mistænkt, derfor tænke vi nu at stikke lige ned paa Zurich, naar vi har endt vort Besøg i Wildbad, derfra skal jeg skrive til Een eller anden af Familein. Er De endnu paa Silkeborg da hils Fru Malle Drewsen, hvem jeg glæder mig til at faae Brev Fra, Hr. "Kommandeuren" skulde ikke falde paa det! Samme dog hos mig en endnu større Stjerne end Kommandeur-Stjernen. Seer De hvor Edgar skriver flittig, nu maa De ogsaa lønne ham derfor! - Til sin Bedstefader skrev han med dette Brev som er lagt indeni. - Hils hjerteligt og inderligt Deres Mand, det Brev De strax skriver sendes til Zürich, post restante, men skeer det ikke strax, da maa vi opgive at faae det før efter Schweitzer-Touren og da søge det i Heidelberg post restante. Lev hjerteligt vel!

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen

E.S.

Er Theodor endnu paa Silkeborg da mange Hilsener til ham ligesom til Bindesbølls og andre Venner, maaske til Waldemars og Smaapigerne, item Arthur! - Andersens Bænk holder sig vel endnu? De skulde see hvorledes Andersens Træ og Bænk i Sachsen folder og tage sig ud! - ja, ja, naar jeg vinder det store Lod, flyve vi alle derhen. - Ingemann skriver smukt derom i "Hvor i Verden Deres Eventyrfugl flyver hen, der voxer dem altid et Træ!" See, det var net sagt! -

Resten af brevet er skrevet af Edgar Collin

Tekst fra: H.C. Andersens Hus