Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 4. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

273. Til Jonas Collin.

München den 4 Juli [c: August] 1855 Løverdag

Formiddag 10½

Min kjære faderlige Ven!

1 dette Øieblik overraskedes jeg ved at den kjære Edgar pludselig traad­te ind af Døren, frisk, glad og livlig! jeg havde nu først ventet ham med Toget i Dag Klokken eet! - Igaar Morges fik jeg Deres Brev, som sagde mig at han kom, jeg beregnede da at han maatte kunde indtræffe ved Middagstid og fik strax i Hotellet et større V ærelse med to Senge. og kjørte saa ud paa Banegaarden, men der kom ingen Edgar, iaftes Klokken 11 skulde et Tog komme, jeg blev oppe til henimod tolv, men han kom ikke, og saa er han indtruffet dog aligevel, men havde ikke noteret af mit Brev til Dem, hvor jeg boede, og kjørte derfor til et andet Hotel hvor han har sovet i Nat og derpaa tilmorgen opsøgt Politiet og der faaet at vide at jeg fandtes i Blaue-Traube; han er i dette Øieblik gaaet fra mig for at hente sit Tøi og om en halv Times Tid er vi fløttede sammen. Hele Reisen her til siger han er gaaet ypperlig, i Leipzig tog Verten sig af ham; Lorcks Svigerfader, og uden at miste Noget har han ganske praktisk og godt gjort hele den lange Fart og fundet mig, det er vel Roes værd. - Han har ikke opholdt sig i Magdeburg hvor Cholera er; her i München er endnu sundt, men den skrækkelige Syge nærmer sig, nu er den langt inde i Tyrol, i Dag mældes at den ogsaa har sat sig fast i Inspruck; igaar spiiste jeg hos Menisteren von der Pforten, han sagde at deres Gesandt i Schweitz skrev at endnu var Cholera ikke optraadt der, men der var ikke ganske som der skulde, navnlig i Bern, her hersker Blodgang, didhen tage vi altsaa ikke; nu viser jeg Edgar München og saa bliver den første Reise til Ulm at see Domkirken; derfra til Stuttgart hvorfor jeg nu beder at alle Breve indtil videre, sendes os:

"Stuttgart post restante!"

Efter nogle Dages Ophold i Stuttgart kjøre vi til Wildbad og sige god Dag til Venner der og herfra bestemmes den videre Reise, men før den Tid har De Brev igjen fra os.

Hils den kjære Fru Drevsen og siig, at det havde slet ikke skrækket mig om hun havde skrevet at hun og Louise kom, det vilde endogsaa have glædet mig, og naar Lotteriet kommer med fornuftige Tal engang, saa skrives der efter dem, noget de Herre Mænd, nok ikke vil synes om! ­

Hils nu hjerteligt dem Alle! jeg maa slutte dette, da jeg har en Deel at ordne og arangere til Edgars Fornøielse, han lægger Brev heri til sin Fader, som De jo snarest besørger, til Dem og Alle hjemme sender han mange Hilsener.

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen

NB Næste Gang mere, men jeg vilde at De skulde vide Edgars Ankomst.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus