Dato: 30. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

München, 30. Juli 1855

Kjære velsignede Fru Collin!

Ja, nu maa De da være i Wildbad! hvor glad er jeg at De valgte dette Sted og ikke Toeplitz, thi der er Cholera, ogsaa i Magdeburg, som De fløi forbi, griber den om sig! - Det har piint mig at vi ere reiste saa godt som med hverandre uden at mødes. Søndag den 22 Juli kom jeg fra Dresden til Leipzig hvor jeg traf Lose, han sagde mig at den collinske Familie overnattede i Wittenberg og gik derpaa over Leipzig, jeg løb fra Hotel til Hotel, men De var der ikke, jeg antog ogasaa at De var gaaet den kortere Vei til Wildbad, over Halle, Weimar Frankfurth & og saa reiste jeg til Hof og Nürnberg, her var Kongen og Dronningen, saasnart de hørte min Ankomst blev jeg tilsagt til Taffels oppe paa den gamle Borg, jeg blev saa hjerteligt modtaget, som var jeg en Ven, de vare mageløst elskværdige; om Aftenen gav Generalliutenant von / Heilbronner et stort Bal for Majestæterne, jeg blev indbudt, saae Nürnbergs Ungdom, mødtes med den berømte Orientalist Hammer-Purgstall og havde det ganske godt, paa Reisen til München blev jeg kjendt af nogle engelske Familier og ordentlig gjort af, men jeg var ikke rask; Hele Tiden, siden jeg hørte om Cholera er min Mave slet, og det er en Qval paa Jernbane! - Den 26de om Aftenen var jeg her i München, et Brev fra Deres Svigerfader sagde mig at De gik over Nürnberg og München, næste Morgen lod jeg "Fremdenliste" komme og strax saae jeg i samme: Collin Ritter-Gutes Besitzer aus Dänemark, jeg fløi til Hotellet for at finde den riddergodslige Familie og saa er de "gestern abgereist", jeg var nær ved at græde! - Men vi sees snart, jeg reiser til Wildbad for at være to Dage i Deres Selskab, jeg længes efter Dem, efter Edward efter Jonas og Louise, hils dem, tryk deres Hænder, siig hvor lykkelig jeg havde være[t] om jeg kunne have været Fører i Nürnberg eller München, den By De kun har givet een Dag og altsaa slet ikke seet, den er den rigeste og interessanteste af Tysk/land. - Det glæder mig for Jonas og Louise at de kom til Lindau, saae schweitzer-tyroler-Bjerge, jeg kan tænke mig deres Jubel. Lose sagde mig, at De selv var ret vel! Gid jeg maa finde det stadfæste sig. - Deres Svigerfader længtes meget efter Brev. I denne Morgen har jeg igjen faaet et Par Ord fra ham dateret den 25 Juli, han skriver: "Ingeborg kom igaar, Gottliebs er paa Silkeborg, hvorhen Edgar tænker at gaae næste Mandag, ogsaa Theodor er der. I næste Uge begynder Einar sine Forretninger i Banken." -

[underskrift bortklippet]

Tekst fra: Solveig Brunholm