Dato: 11. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

264. Til Jonas Collin.

Maxen ved Dresden den 11 Juli 1855.

Min trofaste faderlige Ven

Gud velsigne og glæde Dem for hvert venligt Ord De sender mig! idag faaer Deres Svigersøn Etatsraad Drewsen Brev fra mig, men et saadant kan jeg ikke sende til Hjemmet uden at ogsaa De maa have en Skrivelse med, De, som igrunden er den Eneste der glæder mig med Brev, kun fra Dem har jeg endnu faaet et saadant. Henved otte Dage til bliver mit Ophold her i Maxen, altsaa indtil videre gaae alle Breve: Dresden post restante. – I denne Tid optrææder for fuldt Huus og med stor Jubel, Tydsklands berømte Skuespiller Davidson, der saa mesterligt giver Richard den Tredie, Otello, osv, Fru Serre vil at jeg skal med hende kjøre til Staden, von Lyttichau, Intendanten har for hver Aften tilbudt mig Plads i sin Loge, men jeg bliver heller her i den smukke friske Natur, i Dresden er meget varmt. – Cholera tager nu af i Wien, i de sidste Dage ere Ingen døde deraf; i Prag er den ogsaa ganske mild. Jeg haaber, naar næste Gang, jeg hører hjemme fra, at vide det er gaaet godt med Operationen der foretoges med Waldemars lille Dreng, at Jonna er fuldkommen vel og at Alt er paa det Bedste. – Nu har De vel læst mit Livs Eventyr? – Vil De bede Viggo eller Einar, naar de gaae forbi Lose og Delbancos, om da Een af dem vil gaae ind og sige Hr Delbanco, at til Dato er endnu intet Exemplar til mig indtruffet; jeg er dog temmelig vis paa at det er afsendt. – Hils den kjære Theodor ret inderligt og hjerteligt fra mig, gid jeg kunde gjøre et lille Blik ind i Stuen hos ham, eller at jeg havde ham her i Bjergene !–

Til Fru Lind og Jette Collin har jeg skrevet, de to have vel modtaget Breve fra mig! – Nu lev hjertelig vel! hils alle tre Søænner og Sønnekoner, samt Edgar og Smaapigerne. Bliv frisk og vel!

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter