Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 27. juni 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 27 Juni 1855

Kjære, naadige Frue!

først nu - da jeg imorgen med Dampskibet Schleswig vil reise til Udlandet - kommer dette mit lille Brev for at gjentage min inderligste Tak for de smukke Dage De forundte mig paa deres deilige Gaard, jeg følte mig der saa vel, begyndte at blive hjemme og fornam at man gjerne saae mig, desværre kaldtes jeg herind til Byen og det har været meget sørgelige Dage. - Gade og Hartmann bære deres Sorg smukt og christeligt! meget ængster mig nu en anden kjær ung Veninde, Jonna Stampe, hun har i Fredags faaet en dødfødt Søn, Collins Familie, som jeg jo er levet ind i, hvor jeg er som Barn i Huset, ere meget urolige for hvad der kan indtræffe og naar man nu, som jeg, staaer i Begreb med paa en længere Tid at forlade de man ret holder af, saa stiller alt Mørket sig frem i Forgrunden, saa at jeg virkelig denne Gang med liden Reiselyst tager hjemme fra, næsten kunde jeg have Lyst at blive, men det vilde være for meget af følge en Stemning. Jeg tænker saaledes alt på Gjensynet, og glæder mig derved ogsaa et kmmmende Aar at forundes et lidt længere Ophold paa det hyggelige, smukke Basnæs! i næste Uge kommer "mit Livs Eventyr", jeg har overdraget Hr. Delbanco at besørge det i mit Navn til Deres Naade og haaber at dersom det ret tiltaler Dem da faaer jeg derom et lille Brev til Dresden Postrestante, efter den 16 Juli gaae Brevene til München postrestante. - Vil De bringe Frøken Schumacher og den engelske Dame min hjertelige ærbødige Hilsen; den kjære lille Otto, ligesom ogsaa hans Søster haaber jeg ikke glemme mig til vi mødes igjen, da skal jeg vistnok bringe dem begge en heel Pose fuld af Eventyr og Historier. Og nu lev vel! en lys og deilig Sommer i Hjemmet, Sundhed og Glæde!

Deres taknemlig hengivne [Underskriften er bortklippet]

Til

Fru Scavenius født Moltke.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus