Dato: 31. marts 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Rom den 31 Marts 1834. Min kjære Søster Jette!

Dette er det sidste Brev jeg skriver til Dem medens jeg er paa denne Side Alperne.585 Imorgen gaaer jeg til Florents! naar De læser dette skal De først blive bekjendt med Rom, den underlige gamle By, der nu synes mig, som havde jeg altid levet her. - De kjender alt Italien fra sin skjønneste Side, har seet Vesuv tænde sit røde Fyr, har seilet i Capris Feegrotte, kjørt i Neapels Viinskove og under Mola di Gaetas Oranger. Gid De maa faae Carneval og Girandola586 her i Rom, saaledes som jeg. Bring Landsmændene min Hilsen og lad Bødtcher fortælle Dem om mig. Vi sees vist i Tydskland, jeg har den Idee at kommer jeg først til Danmark i Mai 1835, da komme vi paa Dampbaaden sammen. Hvor man dog kan drømme smukt! Hils Deres Broder fra mig! Bestiig Peterskirken,587 der er en særdeles beqvem Trappe, see ret paa Maria magiora, i den Kirke holdt jeg altid min stille Andagt!588 Kjør til Tivoli, De kan gjøre Reisen frem og tilbage paa een Dag.589 See Nemi og Albasøen og rid op paa monte cavo der ligger mellem disse Søer.590 Vær lykkeligere i Rom end jeg har været det! Neapel gav mig mine roligste Dage i Italien, Gud veed hvad München og Wien bringer, jeg har slet ingen Interesse for Tydskland. Venedig er den eneste By paa Hjemreisen jeg glæder mig til, der er Havet, det herlige Hav. Gud skee Lov vi har ogsaa Sligt ved Danmark, men det har ikke den rette Farve! Lev vel! Lev vel! nu gaaer jeg at bytte Oranger med Skovæbler, Oliventræer med Pile og for Laurbær Hasselbuske! adio Italien. ihast! Deres broderlige Andersen. [Udskrift ]

Til Frøken Henriette Wulff

fra Dannemark i Rom

anbefales!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus