Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 4. maj 1855
Fra: L. R. Møller   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hermed følger det 11-12 Ark, hvorved bedes bemærket at jeg har maattet skære Sid. 161-63 fra 175-76 og ombytte dem, da jeg feilagtig var kommet til at skrive en Bemærkning paa Correcturarket istedenfor paa Revisionsarket.

Jeg har nu paany gjennemlæst det andet Brev med dobbelt Interesse, nu jeg veed Forfatteren. Fru Læssøes Breve vise hvilken ædel og deeltagende Kone hun maa være.

Med stor Glæde har jeg læst Mødet med Hertz samt Vandringen med ham til Vesuv, hvilken iøvrigt jeg kan erindre at have i sin Tid hørte omtale af min afdøde Principal. Ligeledes har jeg glædet mig ved Forelæsningen af "Agnete" for Hertz og Th[orvaldsen], hvor denne sidste saa characteristisk betegner den "at være fra Skoven og Søen derhjemme".

De har først besøgt Venedig og Verona efter at have været i Rom, Florents & Neapel og.kan derfor kun betegne dem som Gravenes Byer. Da jeg ikke har været saa lykkelig at være i de 3 sidste, har jeg dermed faet et bedre Indtryk af de to første end disse. Jeg kan ikke beskrive Dem det Indtryk det gjorde paa mig første Gang jeg betraadte St. Marcuspladsen som var en Søndagaften d. 5 Mai 1844; det deiligste Veir, denne tætte Folkevrimmel, Musiken paa Pladsen, en Belysning som vi endnu i 1855 ikke saa i Kjøbenhavn, alt Dette og endnu meget mere tilsammen maatte henrive.

Det har meget interesseret mig at læse om Deres Forbilleder til Lara og Annunziata, saavelsom Schelling, Fru v. Weissenthurn, Castelli, Sophie, Grillparzer, samt Deres Omtale af L. Bødtcher og ?? men dog har / intet glædet mig saa meget i disse to Ark som Sibberns Brev. Jeg har læst det flere Gange og hver Gang med mere Glæde. Han er og har dog altid været en herlig Mand, som altid uanfægtet af Hensyn til at støde en enten tilhøire eller tilvenstre har udtalt sit ædle Hjertes dybe Følelse!

Deres ærbødige og Hengivne

L. R. Møller

d. 4 Mai 1855.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus