Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 17. januar 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 295. Fra Henriette Wulff.

Classens Have Onsdag Morgen [17.1. 1855].

Kjære Andersen!

Nu denne Morgenstund overraskes jeg af Deres venlige Gave, Deres ny Stykke2884) - ret hjertelig Tak derfor, jeg skal strax sætte mig til at læse den. I Aften er min hele Familie hende at see det - men jeg kan ikke have den Glæde, det er jo for mig forbudne Steder; men jeg skal nyde den dob­belt ved at læse den!

Medens de Andre nu i Aften lytte til Deres Ord, holder jeg vores stak­kels Koch med Selskab, og vil da høre, naar de Andre vende hjem, hvor­ledes det Alt tager sig ud paa Scenen; jeg haaber De skal have stor Glæde og Tilfredsstillelse af Deres Arbejde.

Nu ere vore Vinterlandskaber dejlige herude, Isen ligger langt ud i Sun­det, og vil snart naae til Sverrig; fra Skibene vandre Manskabet til Lands, medens de undervejs slaaes med Sneebolte og lege Tagfat, hvor før Bøl­gerne joge efter hinanden i flyvende Fart. Naar Solen en Dag ret skinner straalende paa det Alt, kommer De herud; troer De?

God Morgen, kjæreste Ven, tak for den Glæde De har gjordt mig i Dag og hvær Dag i saa mange Aar!

Uforandret Deres Systerlige Henriette Wulff.

Chr: hilser kjærligst.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost