Dato: 28. december 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 28 December tidlig Morgen. 1854.

Til Frøken H. Wulff.

Min kjære søsterlige Veninde!

Det er Deres Fødselsdag i Dag!2876) Gud glæde og velsigne Dem! han lade et nyt, et deiligt Aar rulle op! tak for al Deres Venskab, alt Deres søster­lige Sind mod mig i de tilbagelagte Aar, jeg veed at De i de kommende bliver mig ligesaa god. De seer jeg tænker altid paa mig selv! i Dag er det mig ogsaa, haaber jeg den første Friheds Dag siden Juleqvæl, endelig haaber jeg i Dag at komme lidt ud i Luft og Solskin, endnu igaar blev jeg stadigt hjemme. Deres Broder var saa venlig at besøge mig ogsaa fra Ørsteds fik jeg Besøg og igaar kunde jeg taale at læse, saa Tiden gik godt.

Min lille Erindring om i Dag vil De senere faae, naar jeg faaer fri Flugt ud i Verden igjen. Lev vel! Gud glæde og velsigne Dem.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus