Dato: 24. december 1854
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 290. Fra Henriette Wulff.

Classen Have Juleaften 54.

Glædelig Jul, kjære broderlige Andersen!

Da jeg ikke skal have den Glæde at see Dem maa jeg dog sige Dem, at jeg tænker saa inderligt Juleligt paa Dem! Gud glæde Dem - og lade Dem ret føle som et Barn i Aften; saa synes mig, man er allergladest og tryggest!

Jeg veed ikke engang hvor

De plukker af Juletræet i Aften, hvem

der har den Glæde at see Dem i sin Julestue, - naar De træffer dette Par Kop­per paa Bordet i Deres egen Stue fra Syster Jette da tag venlig imod dem, og drik Deres The og Caffe af dem for at fornøje mig, vil De?

Kjærligste Julehilsner fra Chr:! ­

Deres som altid systerlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost