Dato: 18. december 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 18 December 1854.

Min kjære søsterlige Veninde!

Maa og tør jeg altsaa sende Dem den lille Skrivelse til Dickens og faae den tilbage i et ham kjendt Tungemaal! - Deres Kjærlighed for Dickens selv vil give Dem de smukkeste og bedste engelske Ord, med Hjerteklang og Tankeslag. - Jeg har længe været usædvanligt stærk forkjølet, lidt meget af nerveus Hovedpine; for 8 a 10 Dage siden var det endelig forbi, men saa fik jeg ondt i Halsen, ventede hver Dag paa Faaresyge, men den kom ikke, derimod kom Halsen sig og endelig - sagt i god Tid - er jeg vel; med een af de første Solstraaler, seer De ogsaa mig, for nu er det mig snart altfor længe slet ikke at have seet Dem! - Mit lille Vers forleden fik De? Hvad synes De om de udkomne samlede Digte, der er dog vist flere i Samlingen, som De ikke kjender! I næste Uge skal det gamle »meer end Perler og Guld« frem igjen; det nye Stykke: »En Landsbyhistorie«, kom­mer nok den 8 eller 10 Januar 1855.2871) - Hils Deres Broder og tænk ven­ligt paa mig og paa - Dickens!

Deres trofasthengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus