Dato: 1. december 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 1 December 1854.

Kjære hjertensgode Søster,

saaledes maa jeg kalde Dem, Deres Brev igaar var et deiligt Digt, ander­ledes tør jeg ikke optage det, De satte mig, seet gjennem Deres inderlige kjærlige Tanke, i en Belysning, som jeg først - med Guds Hjælp - skal faae, paa en anden Klode. ­

Tak for det milde skaansomme, jeg skulde sige, forædlende Lys De stil­ler sig i, det er at blive , det De troer jeg alt er! - men herom kan ikke tales. Her er Afskriften af »Pengegrisen«, der skal, hørte jeg igaar af Lose og Delbanco, være kommet en ypperlig Tegning dertil fra vor Ven Pedersen, De veed »Historien« kommer i Folkecalenderen. Jeg afskrev det Hele iaftes, men har først nu midt paa Dagen faaet Leilighed til at tilføie dette Par Ord, da jeg - De undrer Dem nok - har været ude at vælge2864) - jeg havde Raben og Steen - hvem stemte jeg nu for? - Lev hjertelig vel! snart igjen et lille Brev.

Broderen.

[I Marginen: ] i hast! - Hils Deres Broder!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus