Dato: 22. september 1854
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 278. Fra Henriette Wulff.

Classens Have d 22/9 54.

Kjære Andersen!

De errindrer De gav mig Lov, til at give Mrs: Spring Deres portrait, men ved at komme for seent fik hun det ikke, som jeg seer i hendes Brev gjør hende ondt, hvilket er meget naturligt, og vil derfor sende det til Paris, men - da jeg meget nødig skiller mig ved den fortreffelige Daguereotype som De errindre, har jeg bedet Petersen2850) copiere det, men han vil nødig copiere, da han siger det aldrig bliver saa godt som et Nyt Billede, hvorfor jeg har den Bøn til Dem, engang De har Tid, er oplagt, og i Nærheden af den Kant af Amaliegade, da at give nogle Øjeblikke for at vi kunde faae et rigtigt godt Billede af Dem, for at sende til Paris; hudsk paa hvormeget De derved vil glæde de to rare fortreffelige Mennesker, som De jo har lidt Godhed for.

Jeg haaber De har det godt i denne Tid, med Guds Hjelp, og at De er tilfreds og let om Hjertet; det er dejligt, De er færdig med Deres »Livs Eventyr«! Jeg glæder mig ret til engang at læse det. Der er jo Ingen

hvis Livs »Eventyr« har den interesse for mig, som Deres, thi mine tre elskede Syskendes har jo været en stille Hverdags-Historie, hvori der Intet Even­tyrligt var; og efter de Tre - kommer jo - De!

Har De hørt Noget fra Fredrike Bremer, - da siig mig det. Broder Chr: hilser venligst. Her er yndigt i Dag, Himmel og Hav klar mørkeblaa, og Solen skinner kraftigt paa alt det Grønne, paa den hele Natur. God Morgen, kjære Andersen. God bless You.

Som altid Deres systerlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost