Dato: 11. september 1854
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 276. Fra Henriette Wulff .

Classens Have2841) d 11 Sept 54.

Kjære Andersen!

Det var saa rart at see Dem i Gaar, det klæder Dem saa umaadeligt hyggeligt at tale Engelsk2842) og De var i det Hele saa elskværdig i Gaar, at jeg længes ret efter snart at see Dem igjen, dog beder jeg Dem ikke om at komme herud, det er

en lang Vej, og De taaler det vist ikke, men jeg hører jo dog fra Dem engang imellem. Da jeg ikke rigtig fik talt med Dem i Gaar, maae jeg sige Dem her Adskjelligt der ligger mig paa Hjerte. Først fra Fredrike Bremer, at: naar De sender hende Deres Buste, da endelig kun

at gjøre det med et Skib der gaaer directe

til Stokholm, da det ellers vil blive meget dyrt; og dertil beder hun om De vil sige mig, naar De til­pakker den Kasse, da jeg har Noget der tilhører hende, et portrait, som hun ønskede i samme Kasse. Dernæst bad hun mig, meget »at hilse den lille Fru Collin!« Hun har vel troet jeg kjendte den Dame, men da jeg ikke engang veed hvem

hun meente, overdrager jeg Dem den Hilsen, da De jo kjender den hele Familie, og vil vide, hvem hun har meent. - Der­næst vil jeg sige Dem, at jeg fandt Deres Phodographie2844) gandske godt; Aftrykket var godt, men der var noget bredt i Ansigtsformen som De ikke har; den Daguerreotype2845) jeg har af Dem, er langt bedre; Manden vilde ikke sælge mig det uden Deres Tilladelse, nu er jo destoværre Springs borte,2846) og det uden at Nogen af os fik sagt dem Farvel, da de gik Kl 2 og vi troede nok Alle at det først var Kl 3, saa da jeg med mine friske Blom­ster var paa Lange-Linie, dampede Slesvig forbi! - Det gjorde mig ondt ikke at sige dem Farvel, de gode venlige Mennesker; jeg skriver derfor snart til Paris og sender Mrs Spring en Copie af min ofte omtalte Daguer­reotype af Dem - maae jeg ikke nok?

Dersom De nu ikke har Tid eller træffes i Aften af mit Bud, og vil svare, eller ellers vil skrive mig til, da læg blodt Brevet i en Postkasse med Udskrift: Classens Have- Østerbro, saa træffer det sikkert vores Røverborg.

Gid De dog var rask, gode Andersen, lad os snart høre det, og - i godt humeur, som De selv sagde i Gaar Formiddags De ikke

var, skjøndt det veed Gud, man ikke kunde mærke det paa Dem i Aftes!

Nu Farvel! Chr: hilser venligst og jeg er som altid Deres

systerlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost