Dato: 23. juli 1854
Fra: Henrik Stampe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 23de Juli 54.

Tak for Dit Brev, kjære Andersen! jeg vil ikke opsætte strax at give Dig den forlangte Efterretning om Jonna; men det er desværre ikke glædeligt, hvad jeg idag maa skrive. Jonna selv har det vel godt i physisk Henseende; men den lille Dreng have vi mistet. Han blev syg igaar Aftes, og døde imorges Kl 4. Jonna var naturligviis uhyre bedrøvet. Det er os Alle en stor Sorg, men Moderen har jo i et saadant Tilfælde den største. Dit Brev giver jeg slet ikke Jonna førend hun er rask. Frue Drewsen kom inat Kl 12 til vor store Beroligelse.

Din

H.Stampe.

(I Hast) Til Hr Professor, Ridder H.C.Andersen (Addr: Hr Etatsraad Ingemann) Sorøe

Tekst fra: H.C. Andersens Hus