Dato: 15. april 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16 April 1854

Kjære velsignede Jonna!

det er bestemt Solskin i Din Stue naar denne lille Brevdue kommer, det er jo Paaskedag; Havens Blomster ere bragt ind til Dig, din Mand, Børnene, Viggo og Din Fader er om Dig, alle med glade lysende Ansigter, derfor er jeg ogsaa med, min Tanke er paa Solstraalen, derfor seer Du, der maa være Solskin i Din Stue. - Alt er, Gud væ­re lovet godt og vel i Amaliegaden; det har særdeles fornøiet din Bedstefader at læse "Salomon de Caus", som jeg laante ham, han var meget opfyldt af den, det er et "christeligt Drama" og noget af det Bedste jeg har seet fra - Norge. Igaar havde jeg den glæde at føre Din Moder, Tante Louise og Harald hen til Enslen, Du veed han har de prægtige, naturtro Panoramaer, disse tiltalte dem meget, men, hvad der fornøiede mig, var den Interesse Harald udtalte for de nye Bygning er han saae i München, da han jo nu gaaer af "Byggeveien" er det rart han har Interesse for den Slags. Einar skrantede forleden lidt, og udtalte sig for mig over den Gene han meente jeg fik af ham paa Reisen, men jeg "oppede ham" igjen, sagde at man just reiste for at blive rask paa Sjæl og Legeme; jeg har ved at gaae med ham, ved at vække hans Interesse, troer jeg, for fle­re Ting, faaet ham i Humeur og just i Dag / saae han straalende rask ud; han staar i de sidste Dage ganske fornuftigt tidligt op og gjør Vandring, er ogsaa, siger han tilsengs før 11. Jeg glæder mig særdeles til at faae ham med ud og haaber og troer at saa Meget vil vækkes hos ham. Den 9 eller 11 Mai skal Reisen begynde; igaar fik jeg Brev fra den meget fortræffelige Fru Serre i Dresden, der indbød mig med hvem jeg vilde tage med, at komme til hendes smukke Landeiendom i det sachsiske Schweitz, hun var jublende glad for mit Komme og skrev, (som jeg havde mældt hende), at Einar der kom med paa det allerhjerteligste skulde være velkommen, derude blive vi i 3 a 4 Dage, han kan have godt af at "nødes til at tale Tydsk", ogsaa more sig ved at see en saadan stor Drift som her med Marmor­brud, Kalkovne, & - fra Dresden gaae vi over Prag til Wien, bliver der nogle Dage, tager saa gjennem Stayermark til Triest, stiler med Dampskib til Venedig hvor vi vil være i Pintsen, tage da over Padua, Wizenza og Werona til Lago di Guarda, at han kan see een af de italiensk Søer, saae gaae vi gjennem Tyrol, hvor vi nok bliv liggende en Dag eller to i Inspruck og endelig til München; det vil blive en Reise paa henmod 6 Uger; bliver jeg saa i München da maa han ene reise lige hjem, men kaldes jeg ikke ud paa Landet der, da gaa vi sammen over Nurnberg og vi skilles først i Leip­zig, hvor fra han kun har en Dagreise til det danske Dampskib. Jeg troer han glæder sig og jeg især til hans Fornøielse og det gode Udbytte for ham. Hils Din Mand, (venstre margin:) Fader, Børnene, og min egen Kjære særdeles skattede Vigo! H.C.Andersen

Kuvert: Til

Fru Baronesse Jonna Stampe

født Drevsen

paa Christinelund

ved

Præstø.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus