Dato: 19. marts 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

268. Til E. Collin.

Søndag 19 Marts 1854.

Kjære Ven!

Da jeg nu saa længe ikke har plaget Dem med »at gjøre Dansk til Tydsk«, saa tør jeg vel nok komme med et lille bitte Blad til Fru Serre, saa snart De kan, er De vel saa elskværdig at tage Dem af det! tusende Tak, har De Noget De ønsker oversat paa »Kragemaal«, De veed, at jeg jo kan alle »Dyrenes Sprog«, saa tal, befal! Deres hengivne

H. C.Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost