Dato: 7. februar 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

[Fra BEC-brevvekslingen]

267. Til E. Collin.

Kjøbenhavn 7 Februar 1854.

Kjære Ven!

Endnu iaar har jeg ikke plaget Dem med »at gjengive i det Tydske!« tør jeg derfor i Dag – lidt maa man jo plage sine Venner! De skal da fritages for at læse den ny Udgave af Agnete, som der dog er skjønne Steder i. – De er jo saa venlig og god at række mig Hjælpsom-Haand, og snart – er ikke fortidligt. Venskabeligt

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[Fra HCA og det collinske Hus]

Kjøbenhavn 7. Febr. 1854.

Endnu iaar har jeg ikke plaget Dem med »at gjengive i det Tydske!« og lidt maa man jo plage sine Venner. Altsaa rækker De mig nok enhjelpsom Haand, og snart er ikke for tidligt. Hermed et Blad til Fru Serre, som ønskes gjort fra Dansk til Tydsk. De skal da fritages for at læse den nye Udgave af »Agnete«, somd er dog »er skjønne Steder i«. Tusende Tak! Har De noget De ønsker oversat paa »Kragemaal«. - De veed jo, at jeg kan alle Dyrenes Sprog - saa tal, befal.

Venskabeligt

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersen og det Collinske Hus.