Dato: 1. december 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 1ste Dec 1853

Kjære Fru Kock!

Hjertelig Tak fordi De lod mig læse Brevet fra Deres Søster; her er en lille Skrivelse igjen til hende, maa den komme indeni Deres Brev; dette selv vil umueligt træffe hende hvor hun nu er, naar Opholdet der kun bliver 14 Dage; de to gode Mennesker reise og arangere med Breve saa upraktisk at det er næsten utroligt. Hils hjerteligt og venligt Deres Mand og Børn fra Deres

meget hengivne

H. C: Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus