Dato: 1. december 1833
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Forsynet med årstallet 1833 skrevet med anden hånd, men senere overstreget og rettet til 1836.
Da briggen St. Jan imidlertid først hejste kommande 7.4.1837, må brevet dateres til 1.12.1837, se derfor Brev

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost