Dato: 17. juli 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Glorup den 17 Juli 1853

Kjære Ven!

Gud velsigne Dem fordi De skrev, jeg var i høieste Grad blevet rystet om jeg af Andre havde hørt at De var angrebet af Cholera; det er en Timestid siden at jeg afleverede Brev til Eduard og til Deres Svigerfader, nu i dette Minnut kom Deres Brev, jeg er endnu i hæftig Bevægelse ved at have modtaget og læst det, men jeg er jaget til Skrivebordet for endnu at faae disse Par Ord afsted. Jeg er i en utrolig Angest for Dem Alle, jeg føler ret hvor jeg elsker Dem Allesammen, hvor skrækkeligt det vil være mig om Een af Dem rives bort! Gud, lad heller mig døe, kun at jeg ikke maa lide, jeg er angest for Smerte. Siig dem Alle, Alle, hvor jeg elsker dem! – siig til Eduard at han maa skrive mig nogle venlige Ord til.–

Faae Viggo / over til Silkeborg, faae ham afsted, faae Deres Svigerfader ud til Jonna! – Vær forsigtig; det er ikke tungt at døe, at gaae til de kjære Forudgangne, gaae ind til Gud, til det ny virkende Liv, men at miste her sine Kjære er saa smerteligt. – Tak, og atter Tak fordi at De skrev! –

Nu maa jeg ende dette lille Brev, da der ikke er Tid før Posten afgaaer! – Gud lad os glade gjensees

Deres trofaste Ven

H. C. Andersen.

Til Etatsraad A. Drewsen.

[Udskrift:] Til Hr Etatsraad A. Drewsen

boer i Excellensen Collins Gaard

Amaliegade i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 577-79)

239. Til Adolph Drewsen. Glorup den 17 Juli 1853.

Kjære Ven!

Gud velsigne Dem fordi De skrev, jeg var i høieste Grad blevet rystet omjeg af Andre havde hørt at De var angrebet af Cholera; det er en Timestid siden at jeg afleverede Brev til Eduard og til Deres Svigerfader, nu i dette Minnut kom Deres Brev, jeg er endnu i hæftig Bevægelse ved at have modtaget og læst det, men jeg er jaget til Skrivebordet for endnu at faae disse Par Ord afsted. Jeg er i en utrolig Angest for Dem Alle, jeg føler ret hvorjeg elsker Dem Allesammen, hvor skrækkeligt det vil være mig om Een af Dem rives bort! Gud, lad heller mig døe, kun at jeg ikke maa lide, jeg er angest for Smerte. Siig dem Alle, Alle, hvor jeg elsker dem! - siig til Eduard at han maa skrive mig nogle venlige Ord til. -

Faae Viggo over til Silkeborg, faae ham afsted, faae Deres Svigerfader ud til Jonna ! - Vær forsigtig; det er ikke tungt at døe, at gaae til de kjære Forudgangne, gaae ind til Gud, til det ny virkende Liv, men at miste her sine Kjære er saa smerteligt. - Tak, og atter Tak fordi at De skrev! - Nu maa jeg ende dette lille Brev, da der ikke er Tid før Posten afgaaer!

- Gud lad os glade gjensees. Deres trofaste Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter