Dato: 23. maj 1853
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 23de Mai 1853.

Min kjære Digter og min kjære Ven!

Jeg har lovet Immy,at jeg skulde skrive for hende til hendes Gudfadder, der fornøiede hende grumme meget ved at sende hende et rosenrødt Brev, som hun viste "alle Mennesker" og derefter rev en Flænge i, saa jeg tog det fra hende. Jeg tænkte tidt paa Dem. den første Tid vi vare herhjemme efter vor kjære Kjøbenhavnstour, thi De havde spaaet mig, at jeg vilde faae det strængt med Rigmor, og det var tilgavns, thi hun var gnaven og klagede altid over at "Der er Ingen, der vil lege med mig;" nu er det langt bedre, nu hun kan løbe saameget ude, men hun maae ordentlig passes paa, thi hun er en mageløs Vildkat, der uden videre 1øber hen til alle Heste og alle Lænkehunde. Hun elsker endnu meget høit de Figurer De klippede til hende i Julen, og beder mig "stryge" alle Koner saasnart hun seer et Strygejern, thi hun har engang seet mig glatte dem paa denne Maade; naar hun seer Deres Billede i Billedbogen, siger hun rørt "Det er Anser" og kysser det. Jeg maae dog fortælle Dem et lille Træk af hende. Hun kan?slet ikke forsone sig med at jeg tager til Kirke og stod forleden og græd hos mig, da jeg gjorde mig istand dertil. Pludselig raaber hun: "Vil Ingen kjøbe mig en ny Moder!" Hvorfor", spørger jeg", er Du ikke fornøiet med den Du har?" "Jo, men jeg vil have to Morer!" "Naa vil Du have en ny, mens jeg er i Kirke?" Nei, jeg vil sende den nye til Kirke og beholde Dig." Jeg fandt det meget praktisk udtænkt. Nu er Skoven næsten grøn, kjæreste Andersen! flyver De nu ud? og naar gjæster De os? nu er vores lille Have bleven saa nydelig, Fader har rigtig gjort sit Mesterstykke, "Skovmærker der og Roser groe," og hver Solstraale klækker et Blad, en Blomst ud. Kommer De til at see det vilde Æbletræ blomstre, til at danne Bouquetter af den fine fnuggede "Fandens Melkebøtte," eller til at lave Overflødighedshorn af Straae? Hver Tid af Sommeren har jo en Skjønhed at byde Dem. og for enhver af Skovens eller Markens Skjønheder har jo De et aabent Øie, meer aarvaagent end de Flestes. Derfor kom, naar Lyst findes til at gjæste os, her er altid Hjerte- og Huusrum for Dem. her er Fuglesang og Blomsterduft. Hvis De er saa elskværdig at skrive til mig, saa fortæl mig lidt om hvad De skriver eller har skrevet i den seneste Tid og om hvordan De i det Hele ta get lever, En glad og ind holds rig Sommer ønsker Dem Deres

gamle Ven Jonna.

(Hr. Professor H.C.Andersen, Ridder af Dannebroge Nyhavn, Byens Side. Kjøbenhavn.) (Frimærke)

Tekst fra: H.C. Andersens Hus