Dato: April 1853
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 244. Fra Henriette Wulff.

Classens Have2541 Onsdag Eftermiddag [April 1853].

Min kjære gode Andersen!

Her fra min landlige Eensomhed maae jeg, dog sende Dem et lille ven­ligt Goddag, da jeg jo ret længes efter Dem, men hører af Broder Chr: at De forhindres fra at besøge os, af Deres Tænder, det gjør mig dobbelt ondt, De lider, og vi see Dem ikke herude, hvor der virkelig er meget nydeligt og landligt, og hvad vil det blive naar Alt springer ud! Nu imid­lertid morer jeg mig kosteligt over et Storke-Par der bygger deres Rede oppe i et Træ, her lidt fra mit Vindue, det er gandske mærkeligt at see hvor de har travlt med en vis Alvor og Gravitet som jo aldrig forlader dem, saa knebbrer de lidt, det betyder vel Smaasnakken, saa flyve de afsted for at hente nye Materiale til Reden, og saaledes arbejder de nu i flere Dage, medens jeg hvært Øjeblik maae til Vinduet for at see paa dem. Her er alle­rede den yndigste Fuglesang, men - Vejret er jo graat og raat - den gamle Vane kan det nu engang ikke lægge af. - Naar mon De nu kommer her ud? jeg længes virkelig saa alvorligen efter Dem! I Gaar var her ikke min­dre en 5 Damer, hvoraf rigtignok de To havde siddet fast i en Mose i Tutein's Have,2542 men det var nu ogsaa en overflødig Gjenvej, naar som jeg veed, De altid gjør, frygter Gud og følger Landevejen, skal De komme sikkert herud, og hvilken Glæde skal det blive at see Dem! Gid det nu var godt med Deres Tænder.

Farvel, kjære Andersen! Mørket falder paa, Budet venter, derfor har jeg kun Tid at sige Dem, hvad jeg har sagt Dem utallige Gange hvor hjertelig oprigtig jeg er

Deres systerlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost