Dato: 2. april 1853
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 243. Fra Henriette Wulff.

d. 2den April 1853

Min kjære Andersen!

Atter er det den Dag, hvor vi Alle glæde os! Jeg ønsker Dem og os Alle til Lykke!

At jeg her sender een kjær Digter til den Anden, er ikke fordi De skal see Lyset gjennem ham, thi det seer De skjøndt nok af Dem Selv; men kun som en lille Errindring om Deres

taknemlig søsterlig hengivne Henriette Wulff.

[Udskrift ]

Hr Professor Andersen.

Ridder af flere Ordner. Nyhavn.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost